Stage

Binnen de opleiding Juridisch-administratief dienstverlener niveau 4 lopen onze BOL-studenten twee keer stage. Dit is gedurende 20 weken in het eerste jaar en derde jaar.  Onze BBL-studenten lopen de gehele schoolperiode minimaal twee dagen per week stage en komen een dag per week naar school.  Wat een stageperiode binnen onze opleiding inhoudt lees je hieronder per leerweg.

BBL

  • Examen: aan het eind van de stage van het eerste leerjaar sluit je jouw examen af met een zogenaamde proeve van bekwaamheid. Gedurende een periode van circa 2 weken laat je zien dat je zelfstandig de werkzaamheden kunt uitvoeren die passen bij het opleidingsprogramma en werkveld van onze opleiding.
  • Uren per jaar loop je minimaal 640 uur stage, verdeeld over 40 weken van elk 16 uur.
  • Contract: als je een stageplaats hebt gevonden, lever je op school een ingevuld meldformulier in. De school maakt dan voor jou en het bedrijf een stagecontract.
  • Erkenning: als je een stageplaats hebt gevonden is het belangrijk dat deze organisatie is erkend als stagebedrijf voor onze opleiding. Als dat nog niet het geval kan uiteraard erkenning alsnog worden aangevraagd.
  • Kerntaken en werkprocessen: de stage is gericht op twee kerntaken die elke verdeeld zijn in twee werkprocessen. Het is de bedoeling dat je cliënten informeert over juridische zaken, dat je kunt doorverwijzen naar bijvoorbeeld andere instanties en dat je een dossier kunt aanleggen en bijhouden voor eventueel vervolgstappen.

BOL

  • 32 uur / 4 dagen per week
  • Meewerkstage
  • Stage o.b.v. werkprocessen en kerntaken / werkboek
  • Begeleiding vanuit school: BPV- begeleider
  • Begeleiding vanuit bedrijf: praktijkbegeleider