Stage Joery Driessen: ERA vb&t behandelt mij als werknemer

Ik ben Joery Driessen, 21 jaar en zit momenteel midden in mijn stageperiode van het 3e en laatste leerjaar. Ik loop mijn stage bij ERA vb&t Makelaars in Eindhoven.

In het 2e leerjaar heb ik stagegelopen op het kantoor in ’s-Hertogenbosch. Na die stage heb ik meteen gevraagd of ik mijn afstudeerstage ook bij het bedrijf mocht doen. Momenteel zit ik op kantoor in Eindhoven op de Vestdijk 180, op 5 minuten  loopafstand van het Aristo-gebouw. Op deze stageplaats word ik behandeld als een echte werknemer, ik doe werkzaamheden die mijn collega’s ook doen en ik leer veel onderdelen in een korte tijd. Momenteel leer ik koopaktes en facturen te maken voor de verkochte woningen. Ook mag ik regelmatig zelf naar een afspraak om bijvoorbeeld een bouwkundige keuring te laten uitvoeren.

Aan het begin van de stage in leerjaar 3 is het de opdracht om examenafspraken te maken voor de proeve van bekwaamheid, dit is een examen waarbij je vaardigheden getoetst worden aan het einde van je stageperiode. Hierbij kun je denken aan: Het helpen en doorverwijzen van klanten, dossiers aanmaken en beheren of het reageren op een vervelende situatie. Deze afspraken dien je in te leveren bij je stagebegeleider vanuit school. Wanneer deze akkoord zijn, moeten deze worden ondertekend door je praktijkbegeleider vanuit stage, en dan ter vaststelling worden doorgestuurd naar de begeleider vanuit school. Aan het eind word je dan ook beoordeeld aan de hand van die zelfgemaakte examenafspraken.

Als laatste zou ik mensen die binnenkort stage gaan lopen erop willen wijzen dat ze al snel moeten beginnen met het zoeken en solliciteren naar een stageplaats. Dit werpt zijn vruchten af: wanneer jij al bent aangenomen kun je je volledig focussen op andere opdrachten vanuit school.

 

* Rechts op de foto: Joery Driessen, student leerjaar 3 uitstroom JAD.