Stage in het buitenland

Onze studenten worden in de gelegenheid gesteld om een deel van hun stage in een andere land te volbrengen. Nadat zij bij een Nederlands stagebedrijf in de eerste zes weken van hun stage hun vervroegde Proeve van Bekwaamheid hebben afgelegd, mogen zij de resterende stagetijd (circa drie maanden) aan de slag bij een erkend stagebedrijf in het land van hun voorkeur. Vorig schooljaar zijn acht studenten deze uitdaging aangegaan, verdeeld over de landen CuraƧao, Malta, Engeland en Ibiza. Ze hebben hier een enorme ervaring op kunnen doen en kijken allemaal terug op een boeiende stageperiode.