Start stage JM3

Op maandag 3 februari 2020 zijn onze derdejaars studenten gestart met hun stage. Deze stage is voor de meeste studenten een afrondende stage. Als de studenten voldoende studiepunten hebben behaald in het reguliere traject van leerjaar 3, mogen zij aan het einde van de stage hun zogeheten Proeve van Bekwaamheid (PvB)afleggen. Dit is een officieel examen. Deze PvB is een meetinstrument of studenten in de beroepspraktijk vaardig genoeg zijn om het stempel juridisch-administratief dienstverlener of medewerker HRM te krijgen.