Gastlessen met thema “Doelgroepen”

Vorige week Dinsdag zijn wij met leerjaar 1 van start gegaan met de gastlessen, thema “Doelgroepen”.

Nu een week later, hebben we zojuist onze laatste gastsprekers voor leerjaar 1 op bezoek gehad. Niet alleen de Zakelijke Dienstverleners in spè hebben de kans gekregen het gesprek te voeren met ervaringsdeskundigen, ook onze gastsprekers hebben de ruimte gekregen om zijn/haar verhaal te doen. Sommige deden dit voor het eerst.

Bewustwording, leren om gaan met, doorverwijzen naar de juiste instanties, maar ook kwetsbaarheid en het toe laten van emoties stonden de afgelopen week centraal tijdens de lessen Sociale Vaardigheden. Er hing een sterk gevoel van veiligheid in de klassen. Wij zijn trots op onze studenten!

Wat een mooie ervaring.