Stagedocent in coronatijd aan het woord!

Roel de Zwart, stagedocent leerjaar 2 en 3 neemt ons mee in zijn ervaringen als stagedocent in coronatijd. Hij vertelt hierover.

Los van alle studenten die op dit moment online (of voorheen Hybride) onderwijs krijgen zijn zij niet de enigen waarvoor school op dit moment anders is. In leerjaar 2 (in het eerste semester) en in leerjaar 3 (in het tweede semester) lopen onze studenten een halfjaar stage. Tijdens deze stage leren de studenten hoe het er aan toe gaat in het bedrijfsleven en doen ze ervaring op in het toekomstige beroep of werkveld. Zelf ben ik sinds mijn start als docent altijd stagebegeleider geweest van deze studenten. Ik ben in dat geval het eerste aanspreekpunt en begeleid de studenten te allen tijde tijdens het verloop van de stage. Ik moet persoonlijk zeggen dat deze turbulente tijden erg veel van onze stagiairs vraagt. Studenten komen thuis te zitten, de communicatie met de stage-organisatie verloopt daardoor anders en veel bedrijven gaan zelfs dicht. Dit vergt vanuit de studenten enorm veel flexibiliteit!

Mijn ervaringen met het begeleiden van studenten tijdens deze periodes is dan ook erg enerverend, dit wel in positieve zin. Het is per student en organisatie zó verschillend hoe zij inspelen op de omstandigheden en regels. Wat ik zelf het allerbelangrijkste vind, is dat ik de studenten dusdanig begeleid zoals ik dat zelf ook zou willen. Mijn rol als begeleider verschilt dan ook per student, puur gebaseerd op de behoefte. De ene student heeft erg veel behoefte aan een sparringpartner met veel contact, terwijl de andere student heel oppervlakkig de opdrachten en informatie wil ontvangen en daarmee verdergaat. Mijn aanpak per student verschilt dus volledig. Wel merken zij allemaal dat de begeleiding door Corona toch anders is dan voorheen. In het begin van dit schooljaar kon ik bij de tweedejaars nog langsgaan op de stageplek. Soms was het alleen maar om even bij te praten met de praktijkopleider en stagiair en leerdoelen door te nemen, onder het genot van een goede kop koffie. Nu is de begeleiding toch meer afstandelijk. Natuurlijk kun je elkaar via de telefoon en laptop gewoon nog zien, tóch voelt het persoonlijke gedeelte van begeleiding nu anders.

Het positieve hierin vind ik wel dat ik geen verschil heb gemerkt tussen hoe de studenten reageren op mijn aanpak binnen het begeleiden, vergeleken met het begin van het jaar. Los van mijzelf, is de student zelf ook flexibel en kan die zich evengoed in de situatie verplaatsen. Ik denk dat als je op die manier rekening kan houden met de omstandigheden en misschien nog wel belangrijker met elkaar, je er samen uitkomt. Zodoende leren wij allemaal van elkaar, het opbouwen en onderhouden van een sterke, persoonlijk band met de student staat hierin centraal.

Wat ik het meest jammer vind, is dat ik op dit moment bij minder bedrijven fysiek langs kan gaan dan normaal. Vorig jaar vond ik het erg mooi om te zien hoe studenten zichzelf binnen een organisatie manoeuvreren en kon ik op basis van de sfeer binnen een organisatie al een goed beeld krijgen hoe het gaat met een student. Ook kreeg ik een goed beeld over de diversiteit en bedrijfsvoering van organisaties anno 2021. Op dit moment valt dat helaas vrijwel compleet weg, ik ben dit jaar bij circa 7 van de 19 studenten die ik begeleid langs geweest. Gelukkig maken alle ICT faciliteiten het mogelijk om elkaar via een online verbinding te zien en kunnen we het formele deel van de stage gewoon uitvoeren. Ik denk dat wij als school hier ook veel van leren.Het zijn turbulente tijden, maar door onze krachten te bundelen maken we er het beste van.

Ik hoop stiekem dat we snel weer terug kunnen naar het oude, maar ben blij dat we tot op zekere hoogte online door kunnen gaan met wat we doen. Dit allemaal in het belang van het zo goed mogelijk kunnen begeleiden van de student in zijn/haar loopbaan.