Oriënteren op de toekomst: doorstromen naar het HBO!

De afgelopen weken hebben onze tweedejaars zich bij de loopbaanlessen gericht op de periode ná het mbo. Door te oriënteren op vervolgstudies en gesprekken aan te gaan met o.a. oud-studenten worden immers verschillende perspectieven over de toekomst helder.

De opdracht voor onze studenten luidde: ga netwerken en treedt in contact met mensen uit je eigen netwerk of met oud-studenten. Die laatste hebben immers dezelfde weg eerder afgelegd! Contacten met onze alumni kwamen direct tot stand via LinkedIn. Een prachtige tool om snel te schakelen. Oud-studenten reageren zeer positief op de vragen en interviewverzoeken.

Het gevolg: spontane digitale voorlichtingen, bezoekjes op de Vestdijk, gastlessen op school en individuele gesprekken! Wel zo makkelijk in deze coronatijd! Ook Joy Kraayvanger, oud-studente en inmiddels slachtoffercoördinator bij het OM in Amsterdam, kwam naar de Vestdijk om met studente Yvonne de Water uitvoerig te spreken over haar werk en de doorstroom naar het hbo. Ook voor de docenten was het leuk om Joy weer te spreken. De alumnus kwam na het uitvoerige gesprek met een belangrijke tip voor Yvonne: “Verander niet voor andere mensen. Blijf jezelf.”