Henk Slagt op bezoek bij Juridische Beroepen

Gisteren hebben wij bestuurslid Henk Slagt op bezoek gehad. Onze docenten Recht hebben hem een kijkje gegeven in onze ‘juridische keuken’. Het eerste uur heeft Mohamed Arrabbany een les personen- en familierecht en erfrecht gegeven, aan eerstejaars studenten. Hierbij is onder andere stilgestaan bij de juridische aspecten van handelingsbekwaamheid, het huwelijk, echtscheiding en erfenis.

Vervolgens heeft Joyce van Lith een les recht en ethiek gegeven, waarbij zij heeft stilgestaan bij de doodstraf. Als afsluiting zijn wij met de derdejaars studenten in gesprek gegaan over de volgende stap in hun carrière. Het was een zeer geslaagde middag. Joyce en Mohamed, bedankt voor het organiseren van deze middag! Henk Slagt bedankt voor het delen van jouw loopbaan, de inspirerende woorden en de tips aan onze studenten.