Nationaal Provinciaal Jeugddebat Brabant door Talitha van den Dungen

Vrijdag 26 november 2021 deed ik mee aan het Nationaal Provinciaal Jeugddebat van Brabant. We begonnen onze dag met een voorstelronde en vervolgens werden we in verschillende fracties verdeeld. Er waren vier fracties: A, B, C en D. Iedere fractie had een onderwerp waarover we moesten gaan debatteren met de provinciale politici.

Ik mocht in fractie B. Na ons voorstelrondje kregen we te horen hoe onze dag in elkaar zat en welk onderwerp wij, fractie B, hadden. Ons onderwerp was: mens en dier. Vervolgens gingen we brainstormen over welke onderwerpen we konden debatteren met betrekking tot mens en dier. Nadat we dat hadden gedaan gingen we even een spelletje spelen om niet alleen maar serieus bezig te zijn. We gingen naderhand nog een aantal stappen af om zo een voorstel te bedenken. Wanneer we al de stappen hadden doorlopen, kregen we pauze en vatten onze factiebegeleiders al onze stappen samen. Daaruit kwam een voorstel dat we konden voorleggen

Vervolgens begon het debat dan definitief. Het ging als volgt;

  1. Voorzitter opent en vraagt de presentatoren van de fractie hun voorstel te presenteren.
  2. De fractiepresentatoren presenteren hun voorstel.
  3. Reactie van de provinciale politici door onder andere het stellen van inhoudelijke vragen.
  4. Schorsing voor overleg in de fractie.
  5. Debat tussen fractie en provinciale politici.
  6. Schorsing voor overleg in de fractie.
  7. Elke fractie presenteert kort een eindconclusie.
  8. Conclusie van de provinciale politici, verwoord in toezeggingen.

Toen iedere fractie het eigen debat had gevoerd, werden de deelnemers die door waren naar de volgende ronde bekend gemaakt. Onder die deelnemers vielen Senna Hensels en ik. We zijn beiden enorm blij dat we door zijn en zeker omdat we samen door zijn! Er waren ongeveer 40 deelnemers en daarvan gaan er ongeveer 10 door naar de volgenden ronde.

We hopen natuurlijk dat we in april gewoon fysiek kunnen debatteren en niet weer online!