Wil jij meer inspraak over de gang van zaken op school?!

Heb jij een mening over de roosters, ongebruikte leermiddelen of Summa brede feesten en activiteiten?

Wil jij je stem laten horen en je mede-studenten representeren tijdens overleggen met het College van Bestuur?

Meld je dan vóór 19 mei aan om jezelf verkiesbaar te stellen als lid of bestuurslid van de Centrale Studentenraad of Ambassadeur van de Vestdijk! Tussen 30 mei en 3 juni vindt de verkiezingen plaats.

Meer weten? Vraag je LOBA naar alle aanvullende informatie.

Ook kun je jezelf opgeven om klassenvertegenwoordiger te worden, hier is echter geen verkiezing voor!