Stage Bugse Daldal: schakelen op een drukke afdeling

Ik loop stage bij het Landelijke Executie Team van het Openbaar Ministerie in Den Bosch. Op deze afdeling werken we met 5 collega’s en 1 coördinator die twee keer per week in Den Bosch aanwezig is. Er zijn 4 senior administratief medewerkers, 1 stagiaire en 1 coördinator.

Ik loop momenteel stage op de afdeling executie. Samen met mijn collega’s verricht ik de administratieve handelingen van deze afdeling. We krijgen post, e-mails en arresten binnen. Als allround medewerkers voeren wij alle werkzaamheden samen uit. Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid en zorgt ervoor dat we met onze taken bij blijven.

Wij houden ons bezig met de tenuitvoerlegging van de uitspraken/straffen die zijn opgelegd door het Gerechtshof Den Bosch. Dit gaat om ontnemingen, strafzaken en de onder andere daaruit voortvloeiende gratieverzoeken. Indien het Openbaar Ministerie of de verdediging het niet eens is met een arrest, dan kan die partij ook in cassatie, waarbij ik vervolgens de slachtoffers mag berichten.

Wat is het OM?
Het Openbaar Ministerie is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Wanneer iemand wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit, krijgt hij of zij met het Openbaar Ministerie te maken. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en de verdachte daarvan wordt vervolgd. Rechters worden in Hoger Beroep ineens Raadsheren genoemd en de officier van justitie heet hier de Advocaat Generaal.

14 juni loopt mijn stage af en dan ga ik bij het Openbaar Ministerie verder als administratief medewerker. Tijdens mijn stage heb ik echt veel dingen geleerd, zoals werken op een drukke afdeling en schakelen tussen verschillende situaties. Bij het Landelijke Executie Team is iedere zaak anders en krijgt apart aandacht.

-Bugse Daldal, student leerjaar 3 (Foto: in het midden)