Studenten helpen groep 8 bij project ‘Advocaat voor de klas’

Afgelopen periode hield groep 8 van basisschool De Zevensprong in Best zich bezig met het project ‘Advocaat voor de klas’. Dit project is een samenwerking tussen de Orde van Advocaten, de Raad voor de Rechtspraak en de Junior Jurist Academie. Tijdens het project maken kinderen op een leuke manier kennis met het recht in Nederland. Onze studenten Kader Sariçam en Melina Kandhou stonden de kinderen bij in de oefenrechtbank.

Op vrijdag 1 februari startte groep 8 onder begeleiding van Lars Hogendoorn (Junior Jurist Academie) en Monique Hendriks (advocate) met een workshop. Tijdens deze workshop werd op een interactieve manier uitleg gegeven over wat het recht inhoudt, waarom recht zo belangrijk is, hoe de macht verdeeld is, hoe een zitting verloopt en werden zaken/stellingen aan de klas voorgelegd.

Na de workshop gingen de kinderen gedurende een aantal weken in de klas aan de slag met het tijdschrift “Recht en Wet”. Ook bereidden ze in groepjes een strafzaak voor.

Uiteindelijk werden op vrijdag 22 maart tijdens een oefenrechtbank in de klas de strafzaken behandeld. Advocate Marjan Hendriks en Juridische Beroepen-studenten Kader Sariçam en Melina Kandhai hielpen de kinderen met de voorbereidingen en tijdens de zitting. De kinderen – in toga – legden de zaak als officier van justitie aan de rechtbank voor, verdedigden als advocaat de verdachte of namen als rechter een beslissing. Tenslotte werd het project op maandag 25 maart afgesloten met een bezoek aan de rechtbank in ‘s-Hertogenbosch.

 

*Op de foto: Melina Kandhai samen met een een aantal leerlingen van basisschool de Zevensprong in Best.