Stage Daniëlle: Bij Rinette Zorg bezig met in-, door- en uitstroom

Mijn naam is Daniëlle en ik zit momenteel in het derde en tevens laatste leerjaar van de opleiding Juridische Administratieve Dienstverlening/HRM. Aan het einde van het tweede leerjaar heb ik gekozen voor de richting HRM. Dit is ook de richting van mijn afstudeerstage bij Rinette Zorg. Rinette Zorg is een kleinschalige zorgorganisatie in Brabant. Zij bieden passende thuiszorg in de volgende diensten: huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en  individuele begeleiding.

Zoals hierboven beschreven heb ik gekozen voor de richting HRM. Bij Rinette Zorg houd ik mij vooral bezig met de instroom, doorstroom en uitstroom. Dat wil zeggen dat ik arbeidsovereenkomsten opstel, mutaties verwerk, een adviserende rol heb naar de teamcoördinatoren en hun wijs op aflopende contracten en verzuimgesprekken. Daarbij stel ik ook brieven op voor medewerkers die uit dienst gaan en zorg ik ervoor dat de mutaties terecht komen bij de salarisadministratie. Verder ben ik ook betrokken bij het promoten van de organisatie. We zijn bij de Ik Zorg Kansenmarkt geweest om medewerkers te werven voor onze organisatie. De foto is van deze beurs, samen met mijn stagebegeleidster.

Op 20 mei begint de Proeve van Bekwaamheid. Vanaf deze datum word ik twee weken lang extra beoordeeld op mijn kennen en kunnen. Een spannende tijd dus. Hiervoor heb ik examenafspraken moeten maken. In die examenafspraken is beschreven welke werkzaamheden ik ga verrichten tijdens de Proeve van Bekwaamheid. Ik word tijdens deze periode door mijn  stagebegeleider beoordeeld of ik zelfstandig in staat ben om de  beschreven  examenafspraken uit te voeren. Als de Proeve van Bekwaamheid succesvol is afgerond en ik alles afgerond heb van school, dan is 14 juni mijn laatste stagedag en heb ik hopelijk op 2 juli mijn diploma.

 

* Rechts op de foto: Daniëlle Kannberg, student leerjaar 3 uitstroom HRM.