Stage leerjaar 2 en leerjaar

Studenten lopen tijdens hun opleiding twee keer stage: in leerjaar 2 en 3. De stage is onderdeel van de beroepspraktijkvorming van de student. Om die reden is het van belang dat studenten beide keren bij verschillende leerbedrijven hun stage vervullen. Op deze manier krijgen zij een brede kijk op de beroepspraktijk waarvoor zij worden opgeleid. Onze studenten uit leerjaar 3 worden nog wel eens ‘teruggevraagd’  bij het bedrijf waar ze in leerjaar 2 stage hebben gelopen. Dit kan slechts bij hoge uitzondering, bijvoorbeeld als de student na de opleiding direct in dienst treedt van het leerbedrijf.