KI-klas

Voor leerjaar 1 maken we na een halfjaar de balans op. Welke studenten zitten er goed op hun plek en behalen voldoende resultaten? Bij welke studenten blijven de resultaten – al dan niet door omstandigheden – wat achter? Studenten bij wie het docententeam potentie ziet, maar waar deze ontwikkeling in houding en resultaten nog achterblijft, worden overgeplaatst naar de KI-klas. Deze afkorting staat voor Kans Instroom. Deze klas is kleiner (max. 12 studenten) en we geven studenten meer één op één aandacht. Studenten werken hier ook intensiever aan hun persoonlijke leerdoelen. De insteek is om studenten het jaar goed te laten afsluiten, zodat ze door kunnen met hun opleiding.

Er zijn vier mogelijke uitkomsten na het KI-traject:

  1. De student gaat door in leerjaar 2, in zijn/haar oude klas.
  2. De student gaat door in leerjaar 2 en komt nog één dag per week terug naar school voor extra begeleiding en coaching. Dit heet JM2KI.
  3. De student moet het jaar overdoen. Er is helaas onvoldoende voortgang.
  4. Het lukt de student niet om de knop om te zetten en de opleiding wordt beëindigd.