LDW: twee weken

Dit schooljaar is er voor gekozen om in januari 2020 twee lesdoorbrekende weken te houden. Dit heeft de docenten van leerjaar 3 meer mogelijkheden gegeven om schoolzaken met hun studenten af te ronden alvorens deze studenten op stage gaan. Voor de stagedocenten is er meer ruimte geweest om stagebezoeken van studenten van leerjaar 2 af te ronden. Voor JM3 vinden er nog inhaalmomenten en examens plaats. Voor leerjaar 1 zijn er onder meer nog inhaalmomenten, een steekproef en een voorlichting door een advocaat georganiseerd.